Stor tillväxt

11 april, 2019 0 av elinblogg

Näringslivet är en central del för att välfärdssverige ska fortsätta finnas. Skattemedel från näringslivssektorn är livsviktigt för att kunna driva statliga institutioner inom vård, skola och omsorg. Ett livskraftigt och nyskapande näringsliv är viktigt för att kunna skapa nya jobb. Sveriges befolkning växer och vi måste se till att ta tillvara på all den kompetens som finns bland unga idag. En annan grupp som bör inkluderas mer i näringslivet är nyanlända. Inom denna grupp finns stor kompetens som måste tas tillvara för ett livskraftigt näringsliv i Sverige. Ett steg mot att få fler människor i arbete är att anordna fler yrkesutbildningar och enkla arbeten. Tillsammans måste vi få fler företag att våga anställa. Bevaka företagsinformation via bloggen.