Tillstånd och Bygglov

26 november, 2019 0 av elinblogg

Inför ditt projekt

När du skall till att bygga eller renovera krävs det ibland tillstånd eller bygglov!

” Innan en nybyggnation, eller tillbyggnation, påbörjas bör man alltid kontrollera om bygglov eller andra tillstånd behöver ordnas. Information kring bygglov hittas generellt på kommunens hemsida och det är även kommunen som kan svara på frågor kring bygglov och bygganmälan. Kom ihåg att även om det inte krävs bygglov så kan det behövas grannintyg. Så länge som en byggnad (även mindre byggnad) ska ställas mindre än 4,5 meter från tomtgränsen behöver ett grannintyg ordnas. Därmed intygar grannen att byggnationen får ställas där. Finns inte intyg kan grannen klaga på byggnationen vilket i längden kan innebära att kommunen kan kräva att den ska rivas. ”

Bygga nytt och renovera, klicka vidare