Tre tips om juridik och om att anlita advokat

23 mars, 2021 0 av elinblogg

Juridik upplevs av många svårt att förstå och motsägelsefullt. Ofta beror detta på att juridiska texter är uppbyggda av ett specifikt språk och med komplicerade termer. Det finns däremot bloggar där jurister försöker göra ämnet enklare och greppbart. Det är från några av dessa som följande tre tips om juridik kommer ifrån.

  1. Att fråga kostar inget

Många personer har juridiska frågor som de inte söker svar på. De tror att det är för dyrt att gå till en advokat – men det är inte hela sanningen. För det första erbjuder flera advokater gratis hjälp på allmänna frågor online. Detta genom webbplatser där olika frågor besvaras.

För det andra är det generellt gratis att gå till en advokatbyrå och få ett första samtal. Personen får berätta om sitt problem varpå advokaten kan ge förslag på hur man bör gå vidare.

  1. Ta hjälp – innan tvisten blir för stor

Ett stående tips om juridik är att kontakta en juristbyrå innan problemet har uppstått – i stället för när det uppstått.  Det kan exempelvis innebära att testamente skrivs eller att juridiska frågor kring vårdnaden av barn ställs och diskuteras. Det är alltid lättare att undvika problemen än att reda ut en juridisk tvist när den uppstått.

  1. Skilj på etik, känsla och logik

Juridik handlar om att tolka och applicera lagtexter. Det kan i vissa fall upplevas både oetiskt och fel. Men det gäller att skilja på vad är etiskt rätt, lagligt rätt och logiskt rätt. Det är inte alltid som dessa går hand i hand. Ett tips om juridik är alltså att prata med en juristbyrå och få hjälp med att sära på etik, lag och känsla.

Här hittas fler tips om juridik

  • Utbildning och arbete

På Studera.se finns samtliga högskole- och universitetsstudier i Sverige beskrivna. Här går det att få tips om juridik utifrån utbildningsvägar, arbetsmarknad och specialistutbildningar. Läs om olika yrken och vägen fram till att få jobba inom dessa.

  • Personlig touch

Det finns ett par jurister som driver personliga bloggar. De får, av självklara skäl, inte gå in på enskilda fall men kan disktura olika juridiska dilemman och även få en personlig prägel.

  • Poddar

Krimpoddar, i olika former, blir allt mer populära. Det är allt från mordmysterier till polisutredningar som presenteras.